Claims

Het is verleidelijk om uitspraken te doen over claims, die zijn (of worden) ingediend door slachtoffers van het schietdrama van 9 april vorig jaar. Radio en televisie, kranten vragen naar mijn mening. Maar ik zeg er niets van. Niet omdat ik geen mening zou hebben over de claims. Nee , de reden van mijn zwijgen zit in de rol, die de gemeente heeft en die ik als burgemeester heb.

Vanaf het begin van de nazorg zijn we steeds geconfronteerd met noden van slachtoffers en nabestaanden. Vorige week schreef ik in mijn column hoeveel meer energie daar van de kant van de gemeente in zit dan ik had ingeschat. Ook is duidelijk dat het verwachtingspatroon van mensen over de hulp, die zou kunnen worden verleend, heel verschillend is. Op het stadhuis krijgen allen, die in de nasleep van “de Ridderhof” zitten extra aandacht. Ook op basis van de aanbevelingen van de onafhankelijke commissie. Daar zijn getuigen bij, die pas lange tijd van 9 april de gevolgen van het drama voelen. Eerst nog gewoon doorwerken en later concentratieverlies, niet kunnen slapen, je zaak niet meer goed kunnen runnen. Vreselijk allemaal, maar wij nemen die klachten serieus en laten die mensen niet zitten. Wel voor alle duidelijkheid: de gemeente Alphen aan den Rijn kan niet de bedrijfsschade op zich nemen, maar we kunnen helpen moeilijke tijden te overbruggen.

De gemeente heeft verder een beperkte positie. Zeker als het gaat om strafrecht of om een eventuele schuldvraag. Het openbaar ministerie (het OM ) heeft onderzoek laten verrichten. De uitkomsten van dat onderzoek en van het interne onderzoek van poltie is bekend. Als op basis daarvan claims worden ingediend dan hoort uiteindelijk de rechter te oordelen. Is de wapenvergunning al dan niet terecht verleend en is er oorzakelijk verband tussen die vergunning en het vreselijke drama? De gemeente is geen partij in het beantwoorden van die vragen en neemt geen standpunten in. We zijn ervoor om de nazorg zonder aanzien des persoons te verlenen. Met al onze energie.