Korte cv van drs H.B. Eenhoorn

Bas Eenhoorn (1946) studeerde geografie (aan de Rijksuniversiteit Groningen) en werkte vervolgens afwisselend in het openbaar bestuur (vooral als burgemeester) en het bedrijfsleven (bij E&Y en Capgemini).
Hij combineerde tal van (toezichthoudende) functies en verantwoordelijkheden. Rond de eeuwwisseling was hij landelijk voorzitter van de VVD. In politiek opzicht en voor het functioneren van politieke partijen was dat een cruciale periode van verandering. Ook voor het de beleving van het liberalisme in Nederland was er sprake van een waterscheiding.
Hij is al jaren gefascineerd door veranderingen in techniek en cultuur. Steeds in relatie tot de begrippen macht en ruimte. Hij doceert aan de Rijksuniversiteit te Groningen over het onderwerp : Geografie, beleid en bestuur. Maar ook de gezondheidszorg heeft steevast zijn aandacht.

Van 1 augustus 2014 tot 1 februari 2018 was hij Nationaal Commissaris Digitale Overheid, benoemd door het kabinet, om een nationaal programma op te stellen en de regie te voeren over de uitvoering daarvan door alle overheden en uitvoeringsorganisaties om betrouwbaar en eenvoudig digitaal informatie te kunnen uitwisselen en zaken te kunnen doen tussen burger/bedrijfsleven en overheid.

Vanaf 1 oktober 2017 tot eind mei 2019 was Bas Eenhoorn (waarnemend) burgemeester van Amstelveen.

Vanaf 13 december 2019 tot 9 september 2021 is Bas Eenhoorn opnieuw (waarnemend) burgemeester van Vlaardingen.

Hij is toezichthouder bij de omroep WNL en vervult nog steeds een adviesrol voor Transitium Groep.