Reuze welkom op mijn website!

baseenhoornReuze welkom op deze website, die een weergave is van mijn activiteiten en een neerslag van mijn schrijfsels.

Wie, zoals ik, met hart en ziel verbonden is aan het openbaar bestuur doet daarin veel ervaring op. Die ervaring en de kennis, die ik in de loop van vele jaren heb opgedaan, wil ik graag delen. Een website is een basis daarvoor.

Al in 1962 voerde ik mijn eerste campagne voor mijn oudste broer, die zich kandidaat had gesteld voor de gemeenteraad in mijn geboortedorp Vries. Ik leerde vanaf die dag hoe het zit met macht, gezag, invloed en effectiviteit van bestuur. Toen ik op mijn 29e burgemeester (en gemeentesecretaris) werd van Schiermonnikoog begon mijn leerschool pas echt. Door schade en schande werd ik wijzer. Ik hoop dat anderen daar weinig nadeel van hebben ondervonden.

Steeds heb ik naast het burgemeesterschap andere activiteiten opgepakt. Uiteraard functies verbonden aan het burgemeester-zijn, maar daarnaast heb ik ook veel opdrachten vervuld die helemaal los staan van die functie, van dat mooie ambt. Rond de jaren '80 van de vorige eeuw was ik lid van het Hoofdbestuur van de VVD en actief in partijcommissies voor Ruimtelijke Ordening. Als geograaf ben ik altijd geïnteresseerd geweest in de relatie tussen macht (menselijk handelen) en de ruimte (wie heeft het waarover te zeggen). In het Waddengebied, waar alle overheden en veel particuliere belangen met elkaar streden om de schaarse ruimte en de kwaliteit ervan, heb ik mijn bestuurlijke hart kunnen ophalen.

Na twintig jaar burgemeesterschap ben ik het bedrijfsleven ingestapt. Maar ook heb ik mijn partijtje meegeblazen in de landelijke politiek: het landelijk voorzitterschap van de VVD in de roerige periode rond de eeuwwisseling. Vanaf 2007 combineerde ik een aantal toezichthoudende functies en commerciële opdrachten met het waarnemend burgemeesterschap van een viertal gemeenten. Een geweldige tijd, echter met het schietdrama in de Ridderhof in Alphen aan den Rijn op 9 april 2011 met veel (zwaar-) gewonden en zes slachtoffers en een zelfdoding van de dader, als triest dieptepunt. Een vreselijke gebeurtenis, die het uiterste van mij als burgemeester vergde, en waar ik al mijn ervaring inzette. Crisiscommunicatie op het scherp van de snede bleek cruciaal voor het geven van leiding aan de operatie om alles in goede banen te brengen en houden (mijn ervaring heb ik beschreven in het boekje : "Drie minuten", uitgegeven bij de Adformatiegroep). De nazorg voor slachtoffers, nabestaanden, winkeliers en hulpverleners zal nog lange tijd veel aandacht vragen.

Het is een voorrecht om een combinatie van mooie opdrachten te mogen vervullen. Een "mandje", zoals dat wel wordt aangeduid. Toezichthoudende functies, in de zorg, in het bedrijfsleven, meewerken aan het helpen van oriëntatie op nieuw werk voor oud-bestuurders (vooral burgemeesters en wethouders) bij het mooie bedrijf Transitium, bestuurlijk zicht op de innovatie en digitalisering van het de openbare bibliotheken, het voorzitterschap van het Regiecollege voor het Waddenzeegebied, het zijn cadeautjes bij wijze van spreken. 
Vanaf begin 2014 mocht ik daarnaast het burgemeesterschap vervullen van de stad Vlaardingen. Daar was ik trots op. Na eerdere waarnemingen in Zuid Holland, de laatste in Alphen aan den Rijn, was het een nieuwe ervaring om een stad te mogen besturen met zo'n grote dynamiek, onder andere na Rotterdam en Amsterdam één van de grootste havensteden in Nederland. 
Ook in Vlaardingen mocht ik mijn steentje bijdragen aan de kwaliteit van het lokale openbare bestuur.

rutte tekstMiddenin mijn burgemeesterschap van Vlaardingen vroeg het kabinet mij Nationaal Commissaris Digitale Overheid te worden. Op 28 mei was de benoeming in de ministerraad en kreeg ik de opdracht samen met alle betrokken partijen een nationaal programma Digitale Overheid op te stellen en die actueel te houden en de uitvoering en realisatie daarvan te regisseren. Het is een voorrecht om op zoveel plekken bij te mogen dragen aan het openbaar bestuur; het brengt je dicht bij mensen en geeft de mogelijkheid te bouwen aan een betere maatschappij.

Het burgemeesterschap van Amstelveen, dat ik vanaf 1 oktober 2017 vervulde, combineerde ik met het vice-voorzitterschap van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De adviezen, die ik gaf over het functioneren van na het Veiligheids Beraad, komen nu goed van pas. Eind mei 2019 sluit ik het burgemeesterschap van Amstelveen af met een mooi boekje “Als een vis in het water”.

Vanaf 13 december 2019 ben ik tot mijn vreugde en verrassing opnieuw burgemeester van Vlaardingen. Het is een genoegen om deze prachtige stad wederom als "burgervader" te mogen besturen in samenwerking met de wethouders en de gemeenteraad. Precies 45 jaar en 1 week na mijn start als burgemeester op Schiermonnikoog eindigde op 8 september 2021 mijn burgemeesterschap in Vlaardingen.

In mijn curriculum vitae staan nog een aantal (neven-) functies vermeld, die allemaal passen in diezelfde wisselwerking tussen overheid en burger. Dat geeft energie en inzicht!