Gedogen

De overheid heeft de opdracht wetten en regels te handhaven. Iedereen hoort op dezelfde wijze behandeld te worden. Onderscheid mag er niet worden gemaakt. Niemand mag door het rode licht rijden, maar bij elk verkeerslicht staat geen politieagent of camera om de overtreding te constateren. Maar als de overtreding wordt gezien dient de overheid paal en perk te stellen. Deze constatering lijkt overzichtelijk en wie zou het er niet mee eens zijn. En toch worden overtredingen van de wet door de vingers gezien. Soms gaat de overheid zo ver, dat er regels voor gedogen zijn gemaakt. Iets mag niet van de wet, maar als de overtreder zich aan bepaalde afspraken houdt dan treedt de overheid niet op. Het meest bekend is de wijze, waarop we in Nederland omgaan met zogenaamde soft drugs. Ook in Alphen aan den Rijn hebben we daar mee te maken.

 

Die regels om te gedogen worden door de landelijke overheid vastgesteld en de gemeenten moeten maar kijken hoe daar zo goed mogelijk uit te komen. In Alphen aan den Rijn wordt op twee plekken in de Hooftstraat de verkoop van soft drugs gedoogd. De gemeenteraad moet zich erover buigen of dat zo kan blijven. In ieder geval zullen de coffeeshops besloten clubs worden. Alleen met een pasje kan de gebruiker nog kopen. Zo zijn er nog een aantal gedoogregels aangescherpt. Voor het gemeentebestuur staat voorop, dat we zorgen dat de overlast zo gering mogelijk is. En uiteraard het bestrijden samen met de politie van handel in drugs, waar dat niet is geoorloofd en de volksgezondheid, vooral van jeugdigen in gevaar komt. De burgemeester heeft een aantal bijzondere bevoegdheden om op te treden bij overtredingen. Uit tal van onderzoekingen is gebleken, dat coffeeshops nogal wat bijverschijnselen hebben, die in het criminele circuit zitten. De coffeeshops mogen immers wel verkopen, maar het telen van drugs is verboden. We hebben dus te maken met de zogenaamde achterdeurproblematiek. Ja, gedogen is ingewikkeld.

Het gebeurt nogal eens, dat ik regels zie, waarvan de zin me ontgaat. Het gebruik van de straat (de openbare ruimte noemen we dat heel mooi) is aan heel precieze regels onderworpen. Maar als het gebruik in strijd is met wet- en regelgeving, maar er zijn eigenlijk geen echte bezwaren, wat doe je dan? Wanneer er gebouwd wordt tegen de voorschriften in, moet je dan in alle gevallen optreden? In Nederland staan we steeds meer in juridische gevechten tegenover elkaar. Het bestuur, de overheid, kan het zich niet veroorloven niet op te treden als de burger “door het rode licht rijdt”. Dat zal dus ook moeten gebeuren met de gedoogregels voor de coffeeshops in Alphen aan den Rijn.