De karavaan gaat voort

Het is verstandig bij een fusie met regelmaat de vraag te stellen: waarom doen we het ook al weer? Want tijdens een fusieproces, dus ook bij een herindeling van gemeenten, gaan de golven soms hoog. En dan is er de begrijpelijke neiging het bijltje erbij neer te gooien. Dan lijkt het allemaal niet meer de moeite waard, al die sores. Om dan even weer de doelstellingen, de verbeteringen dat wat je wilde bereiken, op een rij te zetten is heel nuttig. Een tussentijds moment om te kijken of de moeite en de te verwachten opbrengst van de onderneming nog in evenwicht zijn. De gemeenteraad van Boskoop doet dat een dezer dagen en zal aan Rijnwoude en Alphen aan den Rijn vragen om een reactie op de uitkomsten van het Boskoopse beraad. Ik denk dat het een nuttige exercitie is. Zolang het niet gaat om het opstellen van een nieuwe visie of een andere strategie, maar veeleer een bevestiging is van eerder gemaakte afspraken, houdt het alle betrokkenen op een zinvolle wijze bij de les. 

Ondertussen is de herindeling volop op stoom. De ministerraad heeft besloten advies te vragen aan de Raad van State over het wetsontwerp, dus in Den Haag zit het tempo erin. Complimenten aan minister Spies van Binnenlandse Zaken. En ook bij ons zit de vaart erin. Ik ben in staat onze herindeling te vergelijken met een groot aantal, waar ik eerder bij betrokken was, en de kwaliteit, het tempo en de planmatige aanpak van het trio Rijnwoude, Boskoop en Alphen aan den Rijn is voorbeeldig. Op dit moment wordt hard gewerkt aan bijvoorbeeld de voorbereiding van de harmonisatie van lokale regelgeving en beleid. Gemeenten in Nederland zijn op tal van terreinen van het openbaar bestuur nog steeds (gelukkig maar) autonoom. En dat leidt tot uiteenlopende regelingen, verschillend van gemeente tot gemeente. Ook bij ons is dat het geval en omdat alle inwoners van de nieuwe gemeente gelijk behandeld moeten worden, is de slag op weg naar harmonisatie intensief aan de gang. Van de belastingverordeningen tot en met uitvoering van de sociale wetgeving.

 

En we zitten midden in de benoemingen van de leiding van de nieuwe ambtelijke organisatie. De beoogde gemeentesecretaris, Pieter Jeroense, is al begonnen en nu zijn we bezig met de sollicitatieronde voor directieleden en afdelingshoofden. In het sociaal plan is precies geregeld hoe dat moet en het vraagt van alle verantwoordelijken veel energie. De (nieuwe) leidinggevenden zullen erg bepalend zijn, samen met hun medewerkers, of de doelstellingen van de herindeling, zoals de drie gemeenteraden die indertijd hebben bepaald worden gehaald. Dus de benoemingen zijn van groot belang; fouten mogen er niet gemaakt worden. Want zoals de raad van Boskoop zich afvroeg “waarom doen we het ook al weer?”, zo moeten de verantwoordelijke bestuurders zich afvragen: “nemen we de juiste beslissingen om de doelstellingen straks te kunnen halen?” Want uiteindelijk is het erom te doen dat de inwoners van de nieuwe gemeente in alle opzichten met een sterkere gemeente te maken krijgen. Sterker, om de ingewikkelde vragen uit de samenleving beter aan te kunnen.