Economie

Net als over het weer heeft iedereen een mening over de economie. We weten allemaal wat nodig is om ons er weer bovenop te helpen. En alle adviezen zijn net even anders, soms zelfs totaal tegenstrijdig. Ik ben altijd sceptisch over al die opinies, zeker als ze van economen komen. Op een enkele witte raaf na had geen van hen immers de crisis voorspeld, waarin we nu verkeren. Achteraf zijn alle analyses over hoe het zo is gekomen wel heel interessant, maar het medicijn, dat wordt aanbevolen verschilt weer per econoom. En uiteraard heeft iedereen zijn plannetje klaar. Ik weet het niet, welke van die ideetjes gaat werken. Maar voor mij staan wel een aantal zaken vast.

 

 

Allereerst is het aan de overheid om met passend inlevingsvermogen om te gaan met mensen, die in deze tijd in de problemen komen. Werkloosheid is één van de grootste gesels van de maatschappij en daar moet met compassie mee worden omgegaan. Onze stadsgenoot Machiel van der Schoot plaatste die oproep ook aan het gemeentebestuur. Ik ben het met hem eens. Tegelijkertijd hebben we goed om te gaan met de wettelijke regels, die ons sociale netwerk vormen. Als het kan flexibel inspelend op bijzondere omstandigheden, altijd voor iedereen op een gelijke wijze en met tempo om erger te voorkomen. Op het stadhuis is iedereen daarvan doordrongen. En we moeten ervoor zorgen dat we voldoende middelen en mensen hebben om de sociale wetgeving goed uit te voeren. Maar……bovenal moeten de overheden werkgelegenheid bevorderen. Ik weet dat dat politiek een gevoelig punt is. Toch verdedig ik de stelling dat in tijden van oplopende werkloosheid de overheid, dus ook nadrukkelijk de gemeente Alphen aan den Rijn moet investeren. Overdrachtsuitgaven voor mensen, die het moeilijk hebben omdat de werkloosheid heeft toegeslagen, zouden een overbrugging moeten zijn.

Het gaat dus om werkgelegenheid, die de gemeente heeft te bevorderen, zoals ik het zie, en dat kan bijvoorbeeld door opdrachten te geven of te laten geven aan (zo mogelijk plaatselijke ondernemers) om de renovatie van de Lage Zijde aan te pakken. Dat levert werkgelegenheid, ook voor bijvoorbeeld de bouw van een bibliotheek, annex litteraire en culturele ontmoetingsplek, daarin. Het interessante is dat op die wijze de regionale positie van Alphen aan den Rijn als plek om voor je plezier inkopen te doen en te verblijven kan worden gerealiseerd. En dat levert structureel, voor de lange duur dus, werkgelegenheid op. Ja, ik heb dus ook een mening over de economie: het gaat niet alleen om sluitende huishoudboekjes, maar het gaat ook om een actieve overheid, die zelf door investeren werkgelegenheid bevordert. Ben benieuwd naar het voortgaande debat daarover!