De laatste loodjes

Om na te denken over de veranderende wereld van het openbaar bestuur kreeg ik van de directeur van Holland Rijnland een studie van professor Hans Boutellier mee. Over de improvisatiemaatschappij. De portee van het verhaal is: de wereld is heel ingewikkeld, de individuele rechten staan tegenover de staat, die moet reguleren, er is sprake van een onbegrensde wereld met een veelheid aan "praktijken, relaties en mentaliteiten". Er wordt inspirerend leiderschap verwacht, maar men heeft tegelijkertijd moeite leiderschap te accepteren.

  

In deze complexiteit ontstaat in snel tempo de nieuwe gemeente Alphen aan de Rijn, met sterke vitale gemeenschappen in de dorpen Boskoop (is dat eigenlijk nog wel een dorp te noemen), Hazerswoude (Dorp en Rijndijk), Benthuizen, Koudekerk, Aarlanderveen en Zwammerdam, en in de stad Alphen aan den Rijn. Meer dan honderdduizend inwoners, de grootste gemeente in het Groene Hart met een grote vari√ęteit aan wonen, werkgelegenheid, recreatie en groen. Het gemeentebestuur wacht een zware taak. Voorop staat dat we de taken, die aan gemeenten zijn opgedragen goed uitvoeren. Alle medewerkers hebben hun plek in de nieuwe organisatie en voor een aantal nog te vervullen vacatures wordt intern en onder medewerkers met een aflopend contract gezocht naar geschikte kandidaten. Dan wordt nog verder gewerkt aan harmonisatie van de verschillen tussen de drie fuserende gemeente, zowel naar taakopvatting als werkwijze. Dat gebeurt nu in rap tempo. Tegelijkertijd bereiden we ons voor op de nieuwe taken, die op de gemeenten afkomen. De beoogde gemeentesecretaris, Pieter Jeroense, en zijn directie en medewerkers zijn dus bezig met de laatste loodjes.

Voor het bestuur geldt: we zijn op weg naar de verkiezing van de nieuwe gemeenteraad, die wordt gehouden op 13 november. Een aantal zaken moeten nog worden afgehandeld, denk aan de lage Zijde in Alphen aan den Rijn bijvoorbeeld, maar veel politiek vuurwerk is in de drie Raden niet meer te verwachten. Wel lijkt de nieuwe gemeente een interessante en aantrekkelijke bestuurlijke bruid. In verschillende samenwerkingsverbanden van gemeenten in Holland Rijnland en Midden Holland wordt de deelname van onze nieuwe gemeente gewenst. Er dreigen zelfs juridische procedures om te worden gevoerd; weer een nieuw dieptepunt in de bestuurlijke mores. Wij zetten alles op alles om voor de inwoners van nieuw Alphen aan den Rijn in die complexe samenleving met die veelheid aan belangen het beste resultaat te bereiken. Daar hoort ook besluitvaardigheid bij, en een beetje improviseren, die ons een stevige onafhankelijke positie opleveren. daarin zullen we leiderschap moeten tonen. Het zijn ook hier de laatste loodjes, die zwaar wegen om bestuurlijke afspraken te maken, waar we later geen spijt van zullen hebben.