Oudtshoorn ZA

Internationale contacten van Nederlandse gemeenten worden kritisch gevolgd. En dat is goed, want vaak is ook gemeenschapsgeld hiervoor vrijgemaakt. Daarnaast is er altijd sprake van particuliere initiatieven. De vraag wordt vaak gesteld wat deze activiteiten de Nederlandse lokale gemeenschap opleveren. Wat mij betreft gaat het vooral om verruiming van inzicht in de werking van het lokale bestuur. Het stimuleren over grenzen heen te kijken en begrip te scheppen voor andere culturen zijn daar onderdeel van. Ik zie het zeker niet als een soort van ontwikkelingshulp; dat is geen taak voor het lokale bestuur.

 

Tijdens een bezoek van een delegatie uit Alphen aan den Rijn aan Oudtshoorn in Zuid Afrika heb ik korte speech gehouden (in het Engels en Afrikaans) ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de zustergemeente. Daarin heb ik me kritisch uitgelaten over de dreiging van nepotisme en corruptie voor goed bestuur. Ik betrok daarbij ook onze voortdurende strijd tegen niet integer gedrag in het openbaar bestuur in Nederland.

Na inleidende woorden over de grote problemen in Oudtshoorn, mede door een enorme dip in de lokale economie: werkloosheid, armoede, slechte huisvesting, teruglopende zorg voor de openbare ruimte en de enorme jongeren-problematiek, zei ik:

"Naast deze grote uitdagingen staat de Zuid Afrikaanse overheid (en ook het bestuur van Oudtshoorn) voor de opdracht van goed en eerlijk bestuur. In Oudtshoorn hebt u vier waarden vastgesteld: verantwoorden wat u doet, integer handelen, openheid betrachten en wederzijds respect hooghouden. U en uw bestuur worstelen met deze - zo goed gekozen - waarden. De omstandigheden maken het niet makkelijk. Maar, net als bij ons in Nederland, mag de politicus en de ambtenaar op dat punt niet verzaken. Corruptie en nepotisme ondermijnen de rechtsstaat.

Met deze waarden zijn we er niet: de Romeinse politicus en filosoof Cicero zei 2000 jaar geleden al dat goed bestuur meer vraagt. In het net opnieuw uitgegeven werk van hem ("How to rule a country") wijst hij op het grote belang van een evenwicht van machten en de noodzaak compromissen te sluiten om resultaten te halen. Heel makkelijk te vertalen met het grote nut, dat de meerderheid rekening houdt met de minderheid. Ik weet dat beide uitgangspunten ook voor Alphen aan den Rijn in het oog moet worden gehouden. Oudtshoorn en Alphen aan den Rijn behoren met wijsheid te worden bestuurd, zo meen ik, met de regels van Cicero in gedachten".

De speech eindigde ik met een wens in het Afrikaans (met behulp van de voorzitter van de Stedenband Koos van Arkel, de wethouder Michel Du Chatinier en onze steunpilaren Hans van Arkel en Peter Klompen): Ek wens julle baie geluk met de 150 jaar. Een baie goeie toekoms en sterkte almal om die groot uitdagings aan te vat.